เดือน: มีนาคม 2020

ภาพซ้อน

การทำภาพซ้อน

การทำภาพซ้อน เทคนิคการทำ ภาพ Double Exposure ถ้าจะเรียก…
Read more


31/03/2020 0
ไอคอน
Adobe Illustrator
การสร้างไฟล์งาน
Adobe
Photoshop
Photoscape